Úvod » Nuovo Bed » Technické parametry

Technické parametry 

LED detailNuovo Led Bed  je terapeutický přístroj, který používá modré (450 nm), červené (650 nm) a blízké infračervené (810 nm) světlo pro fototerapeutickou léčbu svalové a kloubní bolesti, poruchy mikrocirkulace, hojení zranění a omlazení pleti. Jedná se o celotělové lůžko, využívá energie 28000 LED diod s životností až 25 let! LED diody jsou polovodičová zařízení, která pod proudem generují a emitují fotony. 

Světelný zdroj LED umístěný v blízkosti kůže umožňuje, aby světelná energie (fotony) pronikla během fototerapie do tkáně, kde interaguje s chromofory umístěnými v buňkách, což má za následek fotofyzikální a fotochemické změny, které vedou ke změnám na molekulární, buněčné a tkáňové úrovni těla. Proces označovaný jako fotobiomodulace, který je hlavním pozitivním procesem využívaným během fototerapie.

Fototerapie využívající Nuovo Led Bed je bezpečná, jednoduchá a snadná.

Přehled parametrů

  • 14 000 červených LED diod, vlnová délka 650 nm
  • 7 000 modrých LED diod, vlnová délka 450 nm
  • 7 000 infračervených LED diod, vlnová délka 810 nm
  • Hmotnost: 120 kg
  • Nosnost: 180 kg
  • Napětí: 220 V
  • Zářiče: 50-60 mW / 1 dioda
  • Výkon: 80mW/cm²

 

 

zajímavé služby